Svenska Affärs- och Karriärsnätverket

SAK Företagsmässa har arrangerats sedan 2012 och är årligen återkommande företagsevent på ett flertal orter i Sverige. Mässan är en popup-mässa och mötesplats riktad till företag och företagsrepresentanter. Alla med ett gemensamt intresse av att presentera sina produkter och tjänster gentemot varandra. Skapa nya affärskontakter och vårda gamla, ta del av matnyttiga föredrag och affärsnätverka över en kaffe i MingelZon.

Är du en av SAKs 35.000 medlemmar på LinkedIn? Om inte önskar vi dig varmt välkommen att nätverka med oss via LinkedIn.
Bli medlem i Svenska Affärs- och Karriärsnätverket!

SAK Företagsmässa Stockholm 15 november 2017

SAK Företagsmässa Stockholm

SAK Företagsmässa Helsingborg 22 november 2017 Sundspärlan

SAK Företagsmässa Helsingborg

SAK Företagsmässa Göteborg mars 2018

SAK Företagsmässa Göteborg

SAK Företagsmässa Malmö april 2018

SAK Företagsmässa Malmö

Boka utställarplats

Boka er utställarplats idag.

Besöksanmälan

Här anmäler du dig som besökare. Fritt inträde.